Challenge: Future 2011/12

CEEMAN po organizonChallenge:Future 2011/12 konkursin global të të rinjve. Konkursi C:F ka për qëllim promovimin e bashkëpunimit dhe inovacionin për një botë me të ardhme të qëndrueshme dhe është disenjuar të ofrojë një përvojë të jashtëzakonshme për pjesëmarrjen në shkollë.

Më shumë informacion mund të gjeni në web-in e tyre: www.challengefuture.org

Ju lutem vini re se Global Opportunities Albania nuk është e lidhur me këtë program.