Historia

E themeluar në vitin 2010 (ligjërisht themeluar në 2011), Global Opportunities Albania (GO Albania) përpiqet të paraqesë informacion mbi, avokat mrojtjen dhe krijimin e mundësive në sipërmarrje, inovacionin dhe të menduarit si sipërmarrës.

Kjo do të thotë që GO Albania synon jo vetëm sipërmarrësit, por edhe ndërmarrës potencial, studentët dhe politikëbërësit.

GO Albania mbështetet në një kombinim metodash, duke përdorur praktikat më të mira globale dhe duke i përshtatur ato për Shqipërinë. Kjo metodë njeh kontekstin unik kulturor, historik, politik dhe ekonomik të Shqipërisë dhe siguron që ndërhyrjet të janë të kuptueshme dhe relevante.Në partneritet me universitetet, bizneset dhe qeverinë, GO Albania punon në një proces bashkëpunimi për të maksimizuar  sinergjitë ekzistuese. Në mënyrë që të arrijë potencialin e saj, GO Albania punon jo vetëm me homologë shqiptarë, por edhe me ato ndërkombëtare,  vençarisht me vendet e Ballkanit dhe fqinjët e afërt.