Missioni dhe Qëllimi

Global Opportunities Albania (GO Albania) është një organizatë jo qeveritare e cila ka për qëllim të arrijë progres social dhe ekonomik në Shqipëri nëpërmjet metodave të ndryshme në lidhje me sipërmarrjen dhe të menduarit si sipërmarrës. GO Albania është e vendosur të luftoj varfërinë duke bërë biznes të mirë.