Raporti i parë vjetor

Raporti i parë vjetor do të përgatitet për fundin e vitit 2011.