Stafi dhe Bordi

GO Albania është një organizatë jo-fitimprurëse e regjistruar me qeverinë e Shqipërisë. Ajo përbëhet nga një bord me persona të besuar të cilët japin udhëzime strategjike dhe nga drejtori ekzekutiv që mbikëqyr menaxhimin e përditshëm të organizatës. Zyra e saj është e vendosur në Tiranë, Shqipëri.