Vullnetarë

GO Albania pranon apkikimet për vullnetarë të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e promovimit të sipërmarrjes për studentë të shkollave të mesme dhe universiteteve.

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni info@go-albania.org