Projekte

GLOBAL OPPORTUNITIES ALBANIA ne mbeshtetje te Fondacionit Hanns Seidel organizoi ne date 21-24 Dhjetor, 2015 tryeza te rrumbullaketa per punonjes te administrates publike te pushtetit lokal te qyteteve Permet , Devoll e Pogradec.

Program i Drejtuar nga Global Opportunities Albania me mbeshtetje te Fondacionit Hans Seidel, Tirane Shqiperi

Grate ne Shqiperi kane pergjegjesine per tu marre me ofruesit e sherbimeve sociale si ne sektorin edukativ dhe ate shendetsore. Duke bere keshtu grate ne Shqiperi jane shume te ekspozuara per te perballur me korrupsionin ne sektor te ndryshem ne jeten e perditeshme. Gjithesesi ka gra te cilat luftojne qe zeri tyre te degjohet vecanerisht ne implementimin e programeve dhe incentivave anti-korrupsion.  

Program i Drejtuar nga Global Opportunities Albania me mbeshtetje te Fondacionit Hans Seidel, Tirane Shqiperi

Ndryshimet ligjore qe u bene ne Shqiperi pergjate vitit 2008, neder te cilat ja vlen per tu permendur perfshirja e kuotave gjinore ne vendet e listuara dhe te zgjedhura ne ligjin “Per Barazine Gjinore ne Shoqeri” (Korrik 2008) dhe modifikimin e kodit zgjedhor (Dhjetor 2008), krijuar me kushte favorizuese per rritjen e pjesemarrjes se grave dhe vajzave Shqipetare ne politik ne nje nivel kombetar.

Program i Drejtuar nga Global Opportunities Albania me mbeshtetje te Fondacionit Hans Seidel, Tirane Shqiperi

3 - Tryeza te rrumbullaketa