Mireqeverisja Ne Pushtetin Lokal

GLOBAL OPPORTUNITIES ALBANIA ne mbeshtetje te Fondacionit Hanns Seidel organizoi ne date 21-24 Dhjetor, 2015 tryeza te rrumbullaketa per punonjes te administrates publike te pushtetit lokal te qyteteve Permet , Devoll e Pogradec.

Qellimi i ketyre seminareve eshte te rrisi performancen, stimulin dhe aftesite e punojesve te administrates publike te pushtetit lokal. Aktivitete keto ne kuader te projektit 3 vjecar me Shkollen e  AdministratesPublike te Shqiperise “Transferim Dijesh” .
Si qellim kryesor eshte arritja dhe perftimi i nje administrate te pushtetit lokal me te afte, rritja e rezistences ndaj korrupsionit, ngritja e nivelit te sherbimit te administrates per nje sherbimi me shume drejt qytetareve si dhe fuqizimi i metejshem i te gjithe punonjesve, pavaresisht nga hierarkia dhe pozicioni  aktual qe ata gezojne, ceshte keto te nje mireqeverisje.

Qëllimi i pergjithshem është të mbështetja e qeverisë shqiptare dhe veçanërisht bashkite dhe komunat në përmbushjen e nevojave të tyre. Duke bërë kështu, ky projekt do të  zbatatohet në nivel lokal në dobi të pushtetit lokal si dhe punonjësve të saj.

Si pjese e projektit “ Transferim Dijesh” per administraten publike, eshte 
zhvilluar dhe nje tur seminaresh 4 ditor ne bashkite Devoll, Pogradec dhe 
Permet me teme Mireqeverisja  ne Pushtetin Lokal. 

Ne datat 21-22 Dhjetor ne Bashkine e Devollit
Ne datat 22- 23 Dhjetor ne Bashkine e Pogradecit, si dhe 
Ne data 23-24 Dhjetor ne Bashkine e Permetit

Ne kete tur seminaresh te drejtuara nga perfaqesues te Global Opportunitites Albania kane qene te pranishem kryetaret e bashkive respektive per te mebeshteteur kete nisem te organizuar nga GOA me bahkepunimin e 
Fondacionit Hanns Seidel. 

Ne keto tryeza- seminare ku kane qene te ftuar ekspert te fushave te ndryshme 
si: eksperte te politikave urbane, studiues te turizmit, ekspert te politikave socio- urbane, perfaqesues te drejtorise te pyjeve, perfaqesuese se drejtorive spitalore, 
ekspert te qeverisjes lokale, drejtor te policise bashkiake, si dhe perfaqesuse te departamenteve te ndryshme ne bashki, jane diskutuar ceshtje me rendesi per 
mireqeverisjen e pushtetit lokal. 

Ne keto aktivitete u trajtuan temat si me poshte: 

- Domosdoshmeria e nderthurjeve te sherbimeve te pushtetit Lokal per nje mireqenie sa me te mire 
-Avantazhet qe sjell Dogana e Devollit per rajonin dhe politikat qe duhen 
ndjekur per te terhequr Bizneset Greke ne kete zone
-Sukseset e Qeverisjes Vendore ne Vende te ndryshme dhe pse ato jane 
shume emergjente edhe per realitetin shqipetar
-Bujqesia dhe Blegtoria ne zhvillimin e ekonomisë së zones, si
dhe pse subvencionet ndaj familjeve ne fshat jane e vetmja menyre per 
zhvillimin e saj?
-Si ndikon komuniteti në zhvillimin ekonomik dhe social të një zone dhe pse qeverisja vendore duhet te  angazhoje komunitetin ne vendimmarrje? 
-Analizë e situates aktuale në Bashkinë Devoll: Si eshte bashkepunimi me 
strukturat e ndryshme ne qytet dhe nevoja qe ka bashkia per zhvillimin  e ekonomik dhe social te saj
- Turizmi si ure lidhese ndermjet minoriteteve ne zonat nderkufitare
-Sukseset e Qeverisjes Vendore ne Vende te ndryshme dhe pse ato jane shume emergjente edhe per realitetin shqipetare
-Situata aktuale e sherbimit shendetesore ne Permet dhe pse duhen zhvilluar qendrat e vogla shendetesore ne zonat e thella malore
-Ndikimi i pyjeve dhe pasurive te tjera natyrore ne  zhvillimin e ekonomisë së zones dhe pse mjedisi eshte i lidhur ngushte me komunitetin
-Si ndikon komuniteti në zhvillimin ekonomik dhe social të një zone, si dhe pse qeverisja vendore duhet te angazhoje komunitetin ne vendimmarrje? 
-Analizë e situate saktuale në Bashkinë Permet: Si eshte bashkepunimi me strukturat e ndryshme ne qytet dhe ku duhet te jene?!
-Nderthurja e trashegimise Kulturore me pasurite natyrore ne zhvillimin turistik te rajonit. Shembuj ne te ndryshem suksesi nga vendet e ndryshme
-Mbrojtia e liqenit te Pogradecit nga ndotja dh ezhvillimi i turizmit nenujore. Perfitimet social – ekonomike te komunitetit local dhe rajonal
-Sukseset e Qeverisjes Vendore ne vende te ndryshme dhe si mund te implementohen keto shembuj ne vendin tone
-Si ndikon komuniteti në zhvillimin ekonomik dhe social të një zone dhe si mund te jete aktiv ne vendimmarrjet e pushtetit lokal
-Arritjet e policise ne parandalimin e ndertimeve pa leje dhe besueshmeria te policia e shtetit, si faktore ne rezultatet pozitive te saj
-Analizë e situatës  aktuale në Bashkinë Pogradec. Binjakezimet dhe mbeshtetja qe eshte marre nga projekte te ndryshme nga keto bashki. Planet afatshkurtera dhe planet afatgjate te Bashkise ne zhvillimin e zones
-Turizmi liqenor, rendesia dhe zhvillimi i tij
-Domosdoshmeria e nderthurjeve te sherbimeve te pushtetit Lokal per nje mireqenie sa me te mire per banoret

Pas analizave qe seciles bashki dhe temave te programuara per tu diskutuar, ne fund te cdo aktiviteti u la hapsire per pyetje e pergjigje te cilat ndezen komunikimin ndermjet pjesemarresve. 

Ne cdo takim pjesemarresve i’u ofrua 2 pushime kafe dhe dreke. Pjesemarresve ju shperndane dosje me materiale, blloqe e stilolapsa. 

 Kryesisht ky projekt pati per qellim rritjen e  performances, profesionalismin, analizimin e situates aktuale dhe bashkebisedimin per nje mireqeverisje ne te gjithe segmenetet e pushtetit lokal ne favor te qytetareve.  

Bazuar ketyre qellimeve aktivitetet i arriten pritshmerite e tyre dhe kjo u vu re gjate diskutimeve te ndezura ne salle rreth ketyre ceshtjeve. E me pas kete  vrull punonjesit e  pushtetit lokal e kane  percjelle dhe ne ambjentet dhe zyrat e punes se tyre.