Tryeza te rrumbullaketa & Konference “Korrupsioni dhe Grate- Prioritetet e te ardhmes”s.

Program i Drejtuar nga Global Opportunities Albania me mbeshtetje te Fondacionit Hans Seidel, Tirane Shqiperi

Grate ne Shqiperi kane pergjegjesine per tu marre me ofruesit e sherbimeve sociale si ne sektorin edukativ dhe ate shendetsore. Duke bere keshtu grate ne Shqiperi jane shume te ekspozuara per te perballur me korrupsionin ne sektor te ndryshem ne jeten e perditeshme. Gjithesesi ka gra te cilat luftojne qe zeri tyre te degjohet vecanerisht ne implementimin e programeve dhe incentivave anti-korrupsion.  

Bazuar Transparency International grate kane nje nivel me te larte te njohjes se korrupsionit se burrat. Sigurisht qe egziston nje lidhje ndermjet perfaqesimit te larte te grave ne qeveri dhe uljes se nivelit te korrupsionit. Nje studim influencues i 150 vendeve ne Europe, Afrike, dhe Azi nga Banka Boterore, erdhen ne konkluzionin se grate jane me te besueshme dhe me pak  te varura nga korrupsion, nje gjetje e fundit kjo e hulumtuar nga kerkuesit e Bankes Boterore.

Global Opportunities Albania ka ne plan te organizoje tre tryeza te rrumbullaketa ne qytete te ndryshme te Shqiperise dhe me pas te organizoje nje conference rajonale e cila do te finalizohet me botimin e nje libri me fjalimet dhe e konferences. Me kete program GOA do te ofroje mundesine per te degjuar  te dyja palet, punonjesit e administrates, antaret e parlamentit, grupet e grave dhe aktoret e shoqerise civile ne te gjithe rajonin mbi impaktin e korrupsionit te grate dhe se si mund te gjendet nje bashkepunim ne menyre qe programet e ardheshme te perfshijen disa nga kerkesat dhe shqetesimet e grave.

Qellimi eshte te gjejme menyren se si keto programe mund te perfshijne me shume gra ne procesin e vendimmarrjes per programet e anti- korrupsionit; per te krijuar dhe ofruar programe edukative te cilat do te kontribuojne ne uljen e nivelit te korrupsionit; mbrojtje per individet te cilet duan te raportojne veprime korruptive ne administrate dhe ne jeten e perditeshme.  

Te tre tryezat e rrumbullaketa do te organizohen ne qytete te ndryshme te Shqiperise, nje aktivitet ne Elbasan, nje ne Shkoder, dhe nje ne Gjirokaster, ne menyre qe te perfshijme gjithe zonen e Shqiperise nga veriu ne jug. Secila tryeze e rrumbullaket do te kete nje pjesemarrje jo me shume se 20 veta. Tryezat e rrumbullaketa do te jene interaktive duke u bazuar ne diskutime. Ne menyre qe secila prej tryezave te marri vemendjen dhe rendesine e duhur, do te kete konkluzionet e vet ate cilat do te pasqyrohen ne gazetat lokale. Qëllimi i tryezave të rrumbullakëta do të jetë për të kërkuar informacion në kohë reale në format më të përhapura dhe të dëmshme të korrupsionit nga komunat dhe ta shtojme keto në axhendën e konferencës në mënyrë që ne mund të sigurojme qe konferenca te jete e dobishme, te kete strategji reale kundër korrupsionit ne kohë për të mbrojtur gratë shqiptare duke shkuar përpara. Tryezat e rrumbullakëta do të shqyrtojë korrupsionin brenda tre sektorëve me ndikim të larte: licencimi dhe dhenia e lejes te biznesit te grave, ndërveprim i grave me gjyqësorin dhe arsimin e larte.

Pas realizimit te tryezave te rrumbullaketa Global Opportunities Albania do te organizoje nje conference rajonale me nje pjesemarrje me mbi 100 veta. Do te kete foles nga Shqiperia dhe rajoni gjithashtu. Konferenca do te zgjasi per nje dite te plote pune duke kombinuar prezantimet me diskutimet.   Per shkak te pragut te zgjedhjeve redesia e rezultateve e e organizimit te ketij eventi nga nje OJF eshte shume e madhe.

Vendorganizimi i tryezave te rrumbullaketa:

  • Hotel Univers, Elbasan, Shqiperi
  • Hotel Çajupi, Gjirokaster, Shqiperi
  • Hotel Coloseu, Shkoder, Shqiperi

Vendorganizimi i Konferences:

Hotel Tirana International, Tirane, Shqiperi

Qellimi:

Qellimet e Global Opportunities Albania per kete project jane:

  1. Te gjeje menyren se si keto programe mund te perfshijne me shume gra ne procesin e vendimmarrjes per programet e anti- korrupsionit;
  2. Te krijoi dhe ofroi programe edukative te cilat do te kontribuojne ne uljen e nivelit te korrupsionit;
  3. Te gjej mekanizma qe ofrojne mbrojtje per individet te cilet duan te raportojne veprime korruptive ne administrate dhe ne jeten e perditeshme.
  4. Te krijoj nje loging grash

Si rezultat i ketyre tryezave te rrumbullaketa Global Opportunities Albania do te publikoje nje document analitik i cili do te sherbeje si pike referimi dhe do ti ofrohet si pushtetit local dhe atij qendror per implementimin e sygjerimeve praktike.

Periudha:

  • Tryezat e rrumbullaketa 11-13-15 Mars
  • Konfernca ne 28 Mars

Drejtoresh Programi: Joniada Hito